Allahu ya'lamu wa ma ta'lamun

by - Friday, June 06, 2014
I really love this :)

You May Also Like

1 stimulus

“Hanya sedikit ini yang kutahu, kutulis ia untuk-mu, maka berbagilah dengan-ku apa yang kau tahu.”