Friday, June 06, 2014

Allahu ya'lamu wa ma ta'lamun
I really love this :)

1 comment:

“Hanya sedikit ini yang kutahu, kutulis ia untuk-mu, maka berbagilah dengan-ku apa yang kau tahu.”